Banner Kies Bewust

‘30 Dagen zonder klagen’ roept op om weer écht eens naar elkaar te luisteren om zo meer en meer met elkaar verbonden te zijn. Doe jij mee? We starten op Blue Monday (17 januari 2022).

Wij hopen dat iedereen met evenveel aandacht het alarmerende VN-klimaatrapport gelezen heeft. VN-Secretaris-Generaal Antonio Guterres noemt het 'code rood voor de mensheid'. Een oproep voor meer acties per land en per individu.

Daarom nemen wij alvast actie met de campagne '30 Dagen zonder klagen - Laten we om liefde vragen' als SDG initiatief.

Met deze campagne willen we graag het bewustzijn rond klagen verhogen, zowel voor jezelf als in je omgeving. De focus ligt op hoe we met klagen kunnen omgaan, hoe we écht naar elkaar kunnen luisteren zonder iemand meteen weg te zetten waardoor we ons niet gehoord voelen. Ieder gelooft immers in de waarheid van zijn eigen verhaal.

Er is veel reden (zeker nu ook weer ) tot klagen! Door elkaar te omarmen met liefde, kunnen we de klaagmuur afbouwen en verbondenheid creëren. In deze globale pandemie willen we de mentale veerkracht en welzijn centraal stellen door er samen op een positieve manier aan te blijven werken.

Met onze ambassadeurs hopen we mensen te inspireren om verdraagzamer en liefdevoller te zijn tegenover elkaar en in het bijzonder tegenover mensen die klagen.

Ontdek deze boeiende mensen in onze clip geregisseerd door Anthony Nti. Hier te bekijken vanaf Blue Monday.

SDG initiatief

Met deze campagne engageren we ons om mee de Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) van de Verenigde Naties waar te maken.

De campagne “30 Dagen zonder klagen. Laten we om liefde vragen” is geregistreerd als SDG initiatief.

Omdat we fier zijn op ons engagement brachten we onze Koningin Mathilde alvast op de hoogte in het kader van de SDG's. Zij werd door VN secretaris-generaal Ban-Ki-Moon immers aangeduid als ambassadeur voor Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

Leidraad wat je kan doen als mensen tegen je klagen

Wat kan je doen als mensen tegen je klagen?

Als eerste stap, willen we iedereen graag aanmoedigen om écht (weer) te luisteren naar elkaar. Klagen is immers een roep om aandacht, om gezien en gehoord te worden, een roep om liefde. Luisteren is dan ook een eerste stap, een warm gebaar dat je kan maken als iemand tegen je klaagt.

De tweede stap bestaat uit ondersteuning bieden: Vraag om specifiek te zijn, om de klacht te herformuleren. Stel vragen die het inzicht bevorderen en mogelijk een ander licht werpen op het gegeven. Zet aan tot actie of vraag wat jij kan doen. Dit kan het wederzijds begrip verhogen en de connectie met je medemens verbeteren.

Tenslotte willen we je graag wijzen op zelfzorg, als laatste stap, als de andere acties niet onmiddellijk soelaas brengen. Hiermee bedoelen we dat je mag aangeven wat het repetitief klagen met je doet. Op die manier kan je je grens aangeven.

Film van de campagne

geregisseerd door Anthony Nti